PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Natteravner søkes

Er du over 20 år, og har en ledig fredag eller lørdag i året??

-Vi trenger flere natteravner.

-Fredag/lørdag klokken 21.00-24.00 

  eller når det blir stille i byen.

 

Natteravning

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når de unge trenger det.

Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.

Som natteravn får du anledning til å diskutere med og lære av andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva de unge er opptatt av. Det er en av grunnene til at natteravnene i dag regnes som Norges største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt.

Kriminalitetsforebyggende

Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet. Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende prosjekt.

Natteravnene er ikke et borgervern eller reservepoliti, og de blander seg ikke inn i uroligheter, men kontakter hjelp om nødvendig. Deres tilstedeværelse er ofte nok til å roe ned situasjonen.

Hvem kan bli natteravn?

Alle voksne med sunn fornuft kan bli natteravner – uansett alder, kjønn, utdanning, fysisk handikap, religion eller etnisk bakgrunn. De ferdes utendørs og er i sine gule jakker synlige i gatebildet. De observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn og unge tar initiativ til det. Alvorlige problemer skal henvises til foreldre, politi eller andre.

Natteravngruppene arbeider etter felles etiske retningslinjer. Retningslinjene er vedtatt av deltakere fra natteravngrupper over hele landet og er en del av hovedsamarbeidsavtalen mellom Tryg Forsikring og den enkelte natteravngruppe.

Lokal organisering og samarbeid

Organiseringen av natteravngruppene varierer fra sted til sted, og lokale behov avgjør når og hvor ofte natteravnene er ute. En natteravn vandrer aldri alene, men går i grupper på minimum tre.

Natteravnene skal i størst mulig grad søke samarbeid med politiets forebyggende tjeneste, barnevernet, sosialtjenesten, fritidsklubber, skoler, FAU, frivilligsentraler, idrettslag og andre frivillige organisasjoner

 Hva er en natteravn?

En natteravn

 •          er en helt alminnelig, voksen person med sunn fornuft
 •          bidrar til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i nærområdet
 •          vandrer ute i gatene på kvelds- og nattetid
 •          bryr seg om barn og unge ved å være til stede for dem når de trenger det
 •          observerer, lytter, gir veiledning og hjelp når barn og unge tar kontakt
 •          er edru og rusfri, blid og vennlig
 •          er inkluderende og politisk og religiøst nøytral

Som natteravn

 •          kan du være med på å skape trygghet og trivsel i ditt lokalmiljø
 •          kan du bidra til å skape gode, sosiale møteplasser mellom unge og eldre
 •          får du innblikk i barn og unges hverdag utenfor hjemmets trygge vegger
 •          blir du kjent med andre engasjerte voksne og ditt eget nærmiljø

 

Navn:
Lillesand frivilligsentral
Eier:
Lillesand kommune
Adresse:
Havnegata 9, 4790 Lillesand
Telefon:
977 78 558
 
 
Kontaktperson
 
Navn:
Anja Eileen Madshaven
Telefon:
97778558